יום שני, 30 באפריל 2018

מהי תמ"א 38?


הרקע לתכנית
בסוף שנות השבעים, נקבע על ידי ועדת מומחים כי בישראל קיימים מבנים רבים אשר עלולים להתמוטט במקרה של רעידת אדמה ולגרום לנזק רב לרכוש ואף לאובדן חיי אדם. בעקבות כך הוחלט כי המבנים שיוקמו החל מתאריך 1.1.1980 יעמדו בתקן בנייה חדש המקנה עמידות בפני רעידות אדמה וכי המבנים הישנים ישופצו על ידי בעליהם, במידה ויבחרו לעשות כן, בתמורה להטבות שונות הניתנות מאת המדינה. התכנית המפרטת את תנאי הזכאות לשיפוץ ואת ההטבות הניתנות במסגרתו כונתה "תכנית מתאר ארצית מס' 38" או בקיצור תמ"א 38.

התנאים לזכאות
כל מבנה אשר הוקם קודם לראשון לינואר 1980 או שתכניות הבניה שלו אושרו קודם לתאריך זה זכאי באופן עקרוני להשתתפות בתכנית תמ"א 38, בכפוף לתנאים. מבנים מאוחרים יותר אשר לגביהם קבע מהנדס מוסמך כי אינם עומדים בתקן הבנייה החדש מכל סיבה שהיא זכאים להשתתפות בתכנית בהתאם להגבלות שונות. על המבנה להיות בן שתי קומות לפחות ובשטח בנוי העולה על 400 מטרים רבועים. כמו כן, על המבנה להיות מאוכלס בעת הגשת הבקשה. הן מבני מגורים והן מבנים מסחריים כדוגמת בנייני משרדים זכאים להיכלל בתכנית.


ההטבות הכלולות בתכנית
בתמורה לשיפוץ ועמידה בתקן הבניה החדש, תכנית תמ"א 38 מציעה הקלות משמעותיות במתן היתר הבניה וזירוז התהליך. כמו כן, ניתן להרחיב דירות ושטחים קיימים, להוסיף מעליות ומקומות חניה ואף לבנות דירות חדשות ולהוסיף קומות למבנה, בהתאם לתנאים ולהגבלות המפורטים בתכנית. ההרחבות יבוצעו במקביל להנחה משמעותית בגובה היטל ההשבחה ומסים נוספים. העלייה בערך הנכס כתוצאה מהשיפוץ מצדיקה את עלותו ועל כן התכנית כדאית מבחינה כלכלית. חשוב לזכור כי את פרטי השיפוץ המדויקים יש לסכם עם הקבלן המבצע וכך גם את התמורה לעבודה שתבוצע.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה