יום שבת, 21 באפריל 2018

תכנית תמ"א 38


מדוע נוצרה תמ"א 38?
במשך שנים רבות, נבנו בישראל מבנים אשר על פי הערכות מומחים, אינם עמידים מספיק בפני רעידות אדמה. במקרה של רעידת אדמה, אשר סביר מאוד במדינת ישראל בשל תנאי הקרקע, עלול להיגרם אסון כבד אשר יגבה מחיר גבוה בדמות אובדן חיי אדם ורכוש. לכן, ראשית בוצעו שינויים משמעותיים בתקן הבנייה כך שכל המבנים החדשים, אשר נבנו לאחר 1.1.1980 (תאריך יישום התקן החדש), יהיו עמידים בפני רעידות אדמה. כמו כן, בכדי לעודד שיפוץ מבנים קיימים כך שיעמדו בתקן הבנייה החדש, הוכנה תכנית מתאר ארצית מס' 38. התכנית מאפשרת שיפוץ של מבנים ישנים בתמורה להקלות במתן היתרי בנייה וכן הוספת דירות חדשות והרחבת דירות קיימות מבלי לשלם את מלוא היטל ההשבחה והמסים הנוספים. 

אילו מבנים זכאים לתמ"א 38?
כל מבנה אשר הוקם קודם ל-1 בינואר 1980 או מבנה אשר תכניות הבניה שלו אושרו קודם לתאריך זה זכאי לתכנית תמ"א 38. בנוסף, מבנה חדש אשר נקבע לגביו על ידי מהנדס בניין כי אינו עומד בתקן החדש מכל סיבה שהיא זכאי לתכנית תמ"א 38 תחת הגבלות מסוימות. המבנה יכול להיות מיועד למגורים או למסחר אך חובה כי יהיה מאוכלס בעת הגשת הבקשה. תנאים נוספים הינם גובה מעל שתי קומות וכן שטח העולה על ארבע מאות מטרים רבועים. במקרה של ספק, ניתן להיעזר במהנדס על מנת לקבוע האם המבנה המדובר אכן זכאי להשתתף בתכנית.

כיצד מבוצעת תמ"א 38?
במידה והוחלט כי מדובר במבנה שזכאי, לאחר הגשת הבקשה, קיימות שתי דרכים עיקריות לביצוע תכנית תמ"א 38. מחד, ניתן לשפץ א המבנה באופן עצמאי אך הדבר דורש מימון משמעותי וכן עיסוק בהליכים השונים הכרוכים בכך. מנגד, כפי שנהוג במרבית המקרים, ניתן לשכור את שירותיו של קבלן חיצוני לביצוע השיפוץ בתמורה לדירות חדשות שייבנו ויימכרו לאחר מכן.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה